Kontakt

URSIL: Urad RS za intelektualno lastnino

EUIPO: Urad EU za intelektualno lastnino

WIPO: Svetovna organizacija za intelektualno lastnino

EPU: Evropski patentni urad